NAUKA BEZ TAJEMNIC


- projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W naszej szkole projekt jest realizowany poprzez:
- Zajęcia z psychologiem i pedagogiem "Akademia uczuć" - 5 godzin w tygodniu
- Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, historii i przyrody:
po 1 godzinie w tygodniu
Zajęcia rozwijające zainteresowania:
- Szkolna estrada - 4 godziny w tygodniu
- Przyjazna matematyka - 6 godzin w tygodniu
- Badamy świat wokół nas - 2 godziny w tygodniu
- Przyrodnicze koło eksperymentalne - 2 godziny w tygodniu
- Koła językowe: 5 godzin w tygodniu język angielski, 3 godziny w tygodniu język niemiecki
- Koła informatyczne - 2 godziny w tygodniu
Ponadto w szkole prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego:
- 10 spotkań w roku, raz w miesiącu dla każdej z klas szóstych po 4 godziny lekcyjne
- Celem zajęć jest ukazanie zawodów dawniej i dziś, z równym dostępem dla kobiet i mężczyzn
- Prowadzone są przez profesjonalnych doradców
- Mają ciekawą formę organizacyjną: spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
wycieczki do zakładów pracy, prezentacje, wystawa fotograficzna
- Bezpłatny poradnik dla rodziców
Dodatkowe informacje:
- Udział ucznia w projekcie całkowicie bezpłatny
- Warunek wzięcia udziału w projekcie to podpisanie deklaracji zgody na udział
w projekcie przez rodziców oraz oświadczenia uczestnika projektu podpisanego przez rodziców
- Udział ucznia w minimum 73% zajęć
- Uczeń może brać udział maksimum w 3 rodzajach zajęć.
- Za systematyczny udział w zajęciach nagroda w postaci pendrive oraz materiały
promocyjne : piórnik, długopis, ołówek automatycznyOPIS ZAJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ